χρήσιμα αρχεία

Τα χρήσιμα αρχεία χρησιμοποιούνται μόνο από πιστοποιημένους συνεργάτες και παρέχουν εξειδικευμένες πληροφορίες για τα προϊόντα, τη δομή του δικτύου αλλά και για τα εργαλεία επιτυχίας.

Χρησιμοποιήστε τον κωδικό που θα παραλάβετε μετά την αρχική εγγραφή σας και περιηγηθείτε στις παρακάτω σελίδες:

Προϊόντα
Παρουσιάσεις
Εκπαίδευση
Ιστορίες Υγείας